HOME » ONZE WERKWIJZE

Onze werkwijze

Pilotfase

Voordat wij aan een nieuw project beginnen voeren wij eerst een pilot uit.

Door deze werkwijze is de kans op een goed resultaat het grootst. Wij streven dan ook naar een goede en langdurige samenwerkingsrelatie, zodat wij onze medewerkers kunnen trainen om uw specifieke dienst of product volledig eigen te kunnen maken.


Intake & Briefing

Voordat wij een telemarketingcampagne met u kunnen starten, hebben wij eerst informatie en een adressenbestand nodig.  In het kort komt het erop neer dat wij samen met u tijdens de intake uw doelgroep, uw doelstelling voor de campagne, uw aanbod, en uw USP’s bepalen. Naar aanleiding van dit gesprek leveren wij een adressenbestand aan dat na uw screening door ons benadert zal worden.

Voorafgaand aan de echte start van de telemarketingcampagne wordt een brainstormsessie gehouden. Deze is bedoeld om samen met de opdrachtgever (contactpersoon, product managers, account managers) nader in te gaan op de materie. Wat zijn de USP’s die benadrukt moeten worden, welke business drivers zijn er voor de contactpersonen, maar ook welke mogelijke pijnpunten ziet u voor de prospects, etc.. De brainstormsessie leidt tot het helder krijgen van de propositie en ook afstemming met sales waar zij blij mee zijn. Welk level aan informatie is van belang om een lead goed op te kunnen volgen?


Elevator-Pitch

Aan de hand van de verstrekte informatie stelt Qualified2Produce de elevator-pitch voor u op. Een elevator-pitch is de leidraad voor een telemarketeer om een gesprek aan te gaan.


Uitvoering

Tijdens de campagne kunt u de voortgang van de campagne volgen via de rapportageoverzicht op de externe portal.  De rapportage bestaat uit 2 elementen:

  1. De kengetallen m.b.t. de voortgang
  2. De kwantitatieve resultaten per campagne.
  • Effectieve gespreksresultaten positief.
  • Effectieve gespreksresultaten negatief
  • Gespreksresultaten "Niet bereikt".

 

Gemaakte afspraken worden via deze portal dagelijks aan u gerapporteerd, zodat u hier direct mee aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld door het versturen van een afspraakbevestiging, het versturen van documentatie of het bezoeken van de klant.  


Evaluatie

Aan het eind van de pilot zullen we de bezochte bezoekafspraken evalueren en eventuele verbeterpunten bespreken. Het doel van de evaluatie is van de ervaringen te leren om de kwaliteit van de afspraken op hoog niveau te houden

Na deze evaluatie zullen we samen bepalen hoe we een eventueel vervolgproces in kunnen gaan.