HOME » ONZE WERKWIJZE

Onze werkwijze

Pilotfase

Voordat we aan een nieuwe telemarketing-campagne beginnen, voeren we eerst een pilot uit.

Door deze werkwijze is de kans op een goed resultaat het grootst. Wij streven dan ook naar een goede en langdurige samenwerkingsrelatie, zodat we onze medewerkers kunnen trainen om uw specifieke dienst of product volledig eigen te kunnen maken.


Intake & Briefing

Voordat we een pilot met u kunnen starten, hebben we eerst informatie en een adressenbestand nodig. In het kort komt het erop neer dat we samen met u tijdens de intake uw doelgroep, uw doelstelling voor de campagne, uw aanbod, en uw USP’s bepalen. Naar aanleiding van dit gesprek leveren we een adressenbestand aan dat na uw screening door ons benadert zal worden.

Voorafgaand aan de start van de pilot wordt een brainstormsessie (kick-off,) "werken met Telemarketing" gehouden. Deze bestaat uit een sessie op uw bedrijf om uw medewerkers optimaal voor te bereiden op de telemarketing afspraken en het komende proces. Tevens bespreken we met uw medewerkers de wijze van werken en geven achtergrondinformatie over onze benadering en hoe uw organisatie daar optimaal mee om kan gaan.


Elevator Pitch

Aan de hand van de verstrekte informatie stelt de trainer bij Qualified2Produce de elevator pitch op. (Een elevator pitch is de leidraad voor een telemarketeer om een gesprek aan te gaan), Vervolgens zal de telemarketeer inhoudelijk getraind worden, zodat de medewerker de kennis krijgt over het bedrijf, (diensten en Unique Selling Points) en hiermee dan ook een goed inhoudelijk gesprek kan voeren om tot een kwalitatief goede afspraak te komen.


Uitvoering

Tijdens de campagne kunt u de voortgang van de campagne volgen via de rapportageoverzicht op de externe portal.  De rapportage bestaat uit 2 elementen:

  1. De kengetallen m.b.t. de voortgang
  2. De kwantitatieve resultaten per campagne.
  • Effectieve gespreksresultaten positief.
  • Effectieve gespreksresultaten negatief
  • Gespreksresultaten "Niet bereikt".

 

Gemaakte afspraken worden via deze portal dagelijks aan u gerapporteerd, zodat u hier direct mee aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld door het versturen van een afspraakbevestiging, het versturen van documentatie of het bezoeken van de klant.  


Evaluatie

Aan het eind van de pilot zullen we de bezochte bezoekafspraken evalueren en eventuele verbeterpunten bespreken. Het doel van de evaluatie is van de ervaringen te leren om de kwaliteit van de afspraken op hoog niveau te houden

Na deze evaluatie zullen we samen bepalen hoe we een eventueel vervolgproces in kunnen gaan.